Frimärken som hobby. Snabbt om frimärken

Läs mer..

 

Del 1. Att samla frimärken

Läs mer..

 

Del 2. Att samla motiv

Läs mer..

 

Del 3. Att samla Sverige

Läs mer..

 

Del 4. Att skaffa frimärken

Läs mer..

 

Del 5. Att tvätta frimärken

Läs mer..

 

Del 6. Att förvara frimärkena

Läs mer..

 

Del 7. Att börja montera

Läs mer..

 

Del 8. Att montera mera

Läs mer..

 

Del 9. Att använda kataloger för nordiska frimärken

Läs mer..

 

Del 10. Att använda ”hela-världen-kataloger”

Läs mer..

 

Del 11. Inte bara frimärken

Läs mer..

 

Del 12. Kolla stämplarna

Läs mer..

 

Del 13. Att ställa ut

Läs mer..

 

Del 14. Att lära sig mera

Läs mer..

 

Del 15. Om tandning

Läs mer..

 

Del 16. Om vattenmärken

Läs mer..

 

Del 17. Om typolikheter

Läs mer..

 

Del 18. Om häften

Läs mer..

 

Del 19. Om helsaker

Läs mer..

 

Del 20. Minnespoststämplar

Läs mer..

 

Del 21. Frimärksprodukter

Läs mer..

 

Del 22. Kuriositeter

Läs mer..

 

Del 23. Bli specialist

Läs mer..

 

Del 10. Att använda ”hela-världen-kataloger”

Klarade du läxan i förra avsnittet?

Det gällde att ta reda på lite uppgifter om de här märkena:

 

 

Rätt svar är:

Vänstra märket: Nr 361B, År 1945, 4 kr, Författaren Viktor Rydberg

Mittersta märket: Nr 1070, År 1979, massvara, Bandyspelarna J Alinski, Hammarby och ”Bempa” Ericsson, Boltic.

Högra märket: Nr 424, År 1961, massvara. Gustav VI Adolf

 

Som vi antydde i förra avsnittet finns det kataloger över alla frimärken som kommit ut i hela världen. Men eftersom det kommit ut nästan 700 000 olika frimärken (och då har vi inte räknat med alla olika varianter) så räcker det inte med en katalog, utan det behövs ganska många tjocka böcker för att få med alla.

 

Dessutom är de inte särskilt billiga, så det är inte att rekommendera att fylla bokhyllan med en komplett uppsättning ”hela-världen-kataloger”. Däremot bör du kunna hitta dem hos ditt bibliotek. Det finns kataloger av flera olika utgivare.

 

Många anser att MICHEL-katalogerna är de bästa. De innehåller mycket information om märkena, och man vill ju ofta veta så mycket som möjligt om sina frimärken. Michelkatalogerna är på tyska, vilket kan vara ett litet problem för en del. Men med hjälp av goda vänner, din lärare eller ett lexikon kan man ofta komma långt. Det finns en specialkatalog för tyska frimärken, och sedan finns det 7 tjocka kataloger till för övriga Europa. De är för närvarande uppdelade geografiskt på följande sätt: centraleuropa, sydvästeuropa, sydeuropa, sydosteuropa, nordeuropa, västeuropa och östeuropa, och varje ny katalog brukar kosta mellan 500 och 700 kr! Sedan finns det ytterligare 10 kataloger för länder utanför Europa!

 

 

Här ser du två av katalogerna. På baksidan finns ett praktiskt snabbregister över vilka länder som ingår i just den katalogen, men sist i varje katalog finns det ett mycket utförligare och bra register. Det brukar inte komma nya kataloger varje år för alla områdena.

 

Vi kommer nu att visa ett par exempel på hur du kan hitta frimärken i Michelkatalogerna.

 

Antag att du är intresserad av att veta mera om det här italienska märket.

 

 

Italien hittar du naturligtvis i katalogen för sydeuropa. Så långt är det inga problem.

 

När kan märket ha kommit ut? Kollar du riktigt noga, så ser du att det står 1852 längst nere i högra hörnet. Då kan man ju alltid chansa på att det är något 100-årsminne och leta bland märken utgivna 1952.

 

 

Och mycket riktigt! Märket kom ut den 20 november 1952 till 100-årsminnet av kapucinordens mission i södra Abessinien (landet heter Etiopien nu) och märket föreställer kardinal Guglielmo Massata som kapucinermunk. Porträttet är målat av Corrado Mezzana, och i bakgrunden syns en karta över nordostafrika, alltså platsen för munkarnas mission.

 

Du ser också att det gavs ut 3,6 miljoner sådana märken, och frimärkets Michel-nummer är 874 bland de italienska märkena.

 

Det förekommer även på s.k. förstadagsbrev (FDC), men det återkommer vi till längre fram. Du kan ju veta att Wz betyder vattenmärke och gez betyder tandning, men det är inget vi bryr oss om just nu.

 

Du ser också att katalogvärdet är drygt 2 euro för både postfriska märken (vänstra kolumnen) och stämplade märken (högra kolumnen). Det betyder alltså runt en tjuga i svenska pengar. Ett ganska vanligt märke med andra ord.

 

Visst är det en hel del man kan få veta om sina frimärken, när man lyckas hitta dem i en Michel-katalog! Vill man sedan veta mera om Guglielmo Massata eller Corrado Mezzana eller de fattiga munkarna i kapucinorden får man jaga vidare i uppslagsböcker och på nätet!

 

Vi tar ett exempel till. Antag att du är nyfiken på det här Hammarskjöld-märket från Zambia.

 

 

Zambia är ett land i Afrika, och du hittar det i katalogdelen för ”Süd- och Zentralafrika”. På baksidan finns visserligen inte ”Zambia” med, men den tyska stavningen är ”Sambia”, så med lite fantasi hittar vi rätt. (I registret inne i katalogen finns ”Zambia” med.)

 

Eftersom det står 1905 – 1961 på märket chansar du kanske på att det kom ut just 1961, men där hittar du inte märket. Kollar du noggrannare ser du att det står ”Tenth anniversary of the death of Dag Hammarskjöld”. Märket kom alltså ut till 10-årsminnet av Dag Hammarskjölds död, alltså 1971.

 

Mycket riktigt. Den 18 september 1971 kom det ut en serie om fyra märken till 10-årsminnet av hans död.

 

 

Bokstäverna ”bt)” som står under märket är till för att man säkert ska hitta rätt märke i tabellen under. I det här fallet är det inga problem, eftersom de fyra märkena har olika valörer, men om alla hade haft valören 10N men olika motiv, så hade det varit knepigare om inte bokstäverna ”bt)” hade funnits.

 

Nåväl, märket har Michel-nummer 71, och det är inte värt särskilt mycket, som du ser. Värdet är samma för postfriska och för stämplade märken. Många länder ger nämligen ut frimärken med populära motiv som säljs direkt till samlare, och då blir de aldrig använda på vanligt sätt.

 

OK. Du kanske har flera Hammarskjöld-märken. Det kan vara intressant att samla på svenskar som är avbildade på frimärken från andra länder. Det finns faktiskt många sådana frimärken med idrottsmän, författare, vetenskapsmän etc.

 

Antag att du har de här tre märkena från Kongo.

 

 

Här verkar det inte vara något 10-årsminne, så de kom kanske ut 1961? Fast i vilket Kongo? Det finns två Kongo i katalogen: Kongo (Brazzaville) och Kongo (Kinshasa).

 

Ja, det är bara att chansa, då. Det visar sig att märkena finns från Kongo (Kinshasa) den 20 januari 1962, och de ingår i en serie som omfattar 9 märken, alla med samma motiv ”f)”.

 

 

Men vänta nu. På våra märken finns det text på afrikakartan. Den finns inte på katalogens märken, så vi har nog hamnat fel. Dessutom står det ju ”11 juillet 1962” under texten, så vi bläddrar fram lite i katalogen och hittar märkena, utgivna med texten som påtryck den 15 oktober 1962.

 

Våra tre märken med valörerna 30 c, (nr 98) 40 c (nr 99) och 50 c (nr 100) har alltså ursprungligen varit märkena nr 85, 86 och 87! Sedan har de försetts med den angivna texten senare. Värdet är lågt även för dessa märken, men 50 c-valören kommer i alla fall upp i ungefär en tjuga.

 

Ja, som du ser kan det vara både lätt och lite svårare att hitta sina märken i kataloger, men ju mer man tränar, ju bättre brukar det gå. Men det finns en hel del fallgropar, så om du finner att något av dina märken är en riktig dyrgrip, ska du kanske vara lite försiktig. Det kan vara så att märket finns i olika varianter och utgåvor, och ofta är det inte de allra värdefullaste märkena man råkar få tag i. Men chansen finns.

 

Är du osäker, så fråga din klubbledare eller någon filatelist, som samlat länge och kan mycket. Och bli alltid lite misstänksam om någon vill köpa märket av dig för några tior. Det är lätt att bli lurad, när man är nybörjare!

 

Se också upp om någon visar dig ett märke som har högt katalogvärde och vill sälja det billigt till dig. Det kan vara en annan billig variant!

 

Så vänta med att köpa dyra frimärken tills du lärt dig mycket och själv kan avgöra om det är värt pengarna.

 

Vi nämnde inledningsvis att det finns andra kataloger än Michel.

 

De vanligaste är Yvert & Tellier på franska i c:a 15 volymer samt Stanley Gibbons i fyra volymer och Scott i sex volymer. De båda sistnämnda är på engelska.

 

De är naturligtvis upplagda på ungefär samma sätt som Michel, så om ditt bibliotek har någon av dessa kataloger kan du säkert använda dem också.

 

Dessutom finns en dansk katalog AFA, men den tar bara upp märken från Europa, och är man intresserad av motiv, så kan man ju behöva kolla märken från ”hela världen”.

 

Låna gärna hem en katalog från biblioteket och försök hitta några av dina märken i den. Ibland går det lätt, och ibland krävs det ganska mycket ”detektivarbete” innan man hittar märket!

 

Lycka till!