Det är den nyvalde ordföranden Glenn Larsson som avtackar den avgående ordföranden Christer Andersson efter en lång period som ordförande, han valdes till ordförande på förbundsmötet 2000.

 

Styrelse:

 

 

Glenn Larsson

Jesper Magnusson

Irina Storborg

Thomas Kärnehag

Ulrika Bengtsson

Tim Eriksson

Gabriella Glännhag

Kristina Bah

Einar Nagel

 

Svedala (ordförande)

Karlskrona (vice ordförande)

Solna (sekreterare)

Karlstad (ekonomiansvarig)

Kista (ledamot)

Trollhättan (ledamot)

Eksjö (ledamot)

Kista (suppleant)

Lerum  (suppleant)

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// Copyright © Sveriges Frimärks Ungdom - Webb av www.dingrafiker.se ////////////////////////////////////////////////////////////////////