Läs mer om

Aktuella händelser

Frimärksskola

Bli medlem

Starta klubb

Nyhetsarkiv

 

Kontakta oss

Tel:  072 – 248 98 07

E-post: info@sfu.se

 

Övrigt

Länkar

Adressändring

 

Facebook

Följ oss på Facebook

Varför finns Förbundet Sveriges Frimärksungdom?

Förbundet Sveriges Frimärksungdom (SFU) finns för att utveckla intresset för frimärkskunskap och frimärkssamlandet hos ungdomar. Vi tycker det är viktigt att alla ungdomar skall ges möjlighet att lära sig mer inom dessa ämnen.

 

SFU vill samla alla ungdomar som är intresserade av frimärken och frimärkssamlandet. Den som är intresserad av frimärken och samlandet, inom ett område eller flera, skall veta om att förbundet finns, ha möjlighet att bli medlem och ta del av verksamheten. SFU vill ge alla medlemmar tillfälle att utveckla sin kreativitet, förverkliga sina idéer, träffa andra med samma intresse.

 

Att vara med i SFU är roligt, kreativt och ger nya kunskaper.

Att vara med i SFU är att vara nyfiken på hur frimärken och samlandet omkring oss fungerar och lära sig mer om detta. SFU ger ett unikt tillfälle till kontakt med folk i frimärksvärldens frontlinje, såväl som sakkunniga inom ens eget intresseområde.

 

SFU är ett ungdomsförbund.

Verksamheten är till för ungdomar, bestäms av ungdomar och leds av ungdomar. Alla är välkomna som medlemmar i förbundet, men främsta målgruppen är mellanstadiet.

 

I SFU lär man för livet.

I SFU lär man sig om frimärken på ett spännande och engagerande sätt. Man får dessutom erfarenheter av saker som ledarskap, kommunikation, föreningskunskap och demokrati.

 

Från organisation till klubb

SFU, Sveriges Frimärksungdom är en ideell organisation för dig som samlar frimärken och är mellan 6 och 25 år. Organisationen är uppdelad i distrikt som har till uppgift att ge service till de klubbar som finns i området. En del distrikt ger också ut ett eget medlemsblad.

 

Varje distrikt delas sedan upp i lokala klubbar. Det är här som du som medlem kan vara med och delta i lokala aktiviteter. Det kan t ex vara att byta frimärken med klubbkompisarna, lära dig mer om hur man kan samla och hur man ska sköta sin samling av duktiga klubbledare, en del klubbar och distrikt ordnar läger som du kan åka på och mycket, mycket annat kul.

 

Finns det ingen klubb där just du bor erbjuder vi ändå verksamhet som är uppbyggd kring utskick från förbundet med både kul och lärorikt material.

 

Hur styrs då denna organisation?

SFU är demokratiskt uppbyggt och grundtanken är att alla ska ha möjlighet till samma inflytande i organisationen.

 

Den lokala klubben (eller föreningen) bestämmer själv hur deras styrelse skall se ut och vilka stadgar som gäller där. Man utser också själva representanter (ombud) till distrikts- och förbundsmöten där alla ombud har samma möjlighet att påverka besluten.

 

På de årliga distriktsårsmötena utses en styrelse för distriktet. Både distrikt och klubbar har möjlighet att skicka ombud till förbundsmötet som hålls vartannat år. Då väljs en styrelse för hela SFU.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// Copyright © Sveriges Frimärks Ungdom - Webb av www.dingrafiker.se ////////////////////////////////////////////////////////////////////