Sfung – medlemstidningen

Sfungen är en medlemsförmån för medlemmar i SFU och den utkommer med sex nummer per år. I Sfungen kan du hitta teman och artiklar som:

 

Tävlingar, Frimärkskunskap, Information om nya frimärken och reportage från utställningar, läger, kurser och mässor. Skicka gärna in text och bilder om era aktiviteter. Tack för era bidrag Redaktionskommittén

 

Utgivningsplan för Sfung år 2019:

Manus tillsändes:

Thomas Jonsson, Redaktionskommittén.

Adress: Höstvägen 12 A, 352 37 VÄXJÖ

E-post: thomas.jonsson@sfu.se

 

Vi förbehåller oss rätten att korrigera och ompublicera inkommet material.

 

Adressändring

Skicka din nya adress till Sfu:s medlemsregister .

Sveriges Frimärksungdom

Medlemsregistret

Box 4031

461 04 Trollhättan

eller klicka här

Smakprov

Sfung 1 2019

Klicka på länken och ladda ner ett smakprov på vår tidning Sfung och läs om frimärken.

NR:

1

2

3

4

5

6

Manusstopp:

18/1

15/3

3/5

16/8

4/10

15/11

Utgivning:

v. 6

v. 14

v. 21

v. 36

v. 43

v. 49

//////////////////////////////////////////////////////////////////// Copyright © Sveriges Frimärks Ungdom - Webb av www.dingrafiker.se ////////////////////////////////////////////////////////////////////